Shqipe Hoxha: SILVIA një vend në Iliri, në rrugën nga Sirmium në Salona

Share Messenger

SI’LVIA /Salvia/Silvium/Silvianum/Silvini një vend në Iliri, në rrugën nga Sirmiumin në Salona ! SI’LVIA një vend në Iliri, në rrugën nga Sirmium në Salona. (Itin. Ant. P. 269.).

Kjo është ndoshta i njëjti qytet si Salvia e Ptolemeut Salvia. Ajo është identifikuar me Keupris nga Lapie. Fjalor greke dhe romake i Gjeografisë, William Smith, LLD. London.

Walton dhe Maberly, Upper Gower Street dhe Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street. 1854 SI´LVIA a place in Illyria, on the road from Sirmium to Salona. (Itin. Ant. p. 269.) It is probably the same town as the Salvia of Ptolemy SALVIA. It is identified with Keupris by Lapie.

Dictionary of Greek and Roman Geography, William Smith, LLD. London. Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street. 1854. Morawa-Cupri, Keupri-Ravenatz, Morawa Hissar LAPIE/ LEUPRIS/

Rabina is a village in the municipality of Nevesinje, Bosnia and Herzegovina Real-Encyclopädie der Classischen Alterthumswissenschaft Traianus Decius, ilir me parë i Romanizuar që u bë Perandori romak (249-51), i lindur në fshatin Budalia pranë Sirmium.

Është një nga vendet më të vjetra në Vojvodinë. Gjatë sundimit romak, fshati ishte i njohur si Budalia dhe ishte një vend i lindjes së perandorit romak Traian Decius (249-251). Traianus Decius, first romanized Illyrian that became Roman Emperor (249–51), born in village Budalia near Sirmium It is one of the oldest places in Vojvodina. During Roman rule, the village was known as Budalia and was a place of birth of Roman emperor Traianus Decius (249-251). The ruins of Salona Salona – amphitheatre Aqueduct of Salona Traianus Decius, first romanized Illyrian that became Roman Emperor (249–51), born in village Budalia near Sirmium Salona sarcophagus.

Share Messenger

Më të lexuarat