Shqipe Hoxha: Diana Shenjtërorja nga Nemi,TRI/VIA nga Ariccia/ NEMI !

Share Messenger

Diana është trajtuar zakonisht si Trivia nga Virgil dhe Catullus.Nemi is a town and comune in the Metropolitan City of Rome (central Italy), in the Alban Hills overlooking Lake Nemi.

Shenjtërorja e saj ishte gjetur në bregun verior të liqenit Nemi nën shkëmbinjtë e qytetit modern Nemi (Latin nemus Aricinum).

Ky liqen është referuar nga poetët si speculum Dianae, si “pasqyre e Dianës”.

Tempulli i Diana Nemorensis u parapri nga korijet e shenjtë në të cilën qëndronte një imazh i kultivuar i kultit. Tempulli u vu në dukje në formën e tij nga Vitruvius si arkaike dhe “etruske”.

Vitruvius, 4.8.4.

James George Frazer shkruan për këtë pemë të shenjtë në hapjen e shpesh të cituar The Golden Bough, duke e bazuar interpretimin e tij në fjalimet e shkurtra në Strabon (5.3.12), Pausani (2,27,24) dhe komentin e Serviusit mbi Aeneidin (6,136).

Legjenda tregon për një pemë që qëndronte në qendër të gropës dhe ruhej rëndë. Askush nuk ishte për të thyer gjymtyrët e tij, me përjashtim të një skllavi të arratisur, i cili ishte lejuar, nëse mundë të shkëputej në një nga degët. Më pasë, ai u dha privilegjin të angazhonte Rex Nemorensis, mbretin dhe priftin aktual të Dianës në rajon, në një luftë vdekjeprurëse një-në-një. Nëse skllavi mbizotëronte, ai u bë mbret i ardhshëm për aq kohë sa ai mund të mposhte sfiduesit.

Në kohën kur Kaligula ndërhynte në trashëgiminë e priftërinjve, vrasja-pasardhesit u transferuan në një luftë gladiatore përpara një audience.

Joseph Fontenrose criticised Frazer’s assumption that a rite of this sort actually occurred at the sanctuary of Diana Nemorensis in The Ritual Theory of Myth (University of California Press, 1966) ch. 3.

“The context of Suetonius’ account of Caligula’s interference in the succession of the rex Nemorensis implies that it is a theatrical event” (Pascal 1976:30).

Sipas një reference të Caius Julius Solinus, Ariccia u themelua nga Archilocus Siculus (“Archilocus of the Siculi” ose Sicels) në kohët shumë të lashta.

Është e mundur që Sicelët dhe Sikani i Epokës së Hekurit të përbëheshin nga një popullatë ilire që (si me Messapianët) kishte imponuar veten në një popullsi vendëse para indo-evropiane (“Mesdhetare”).

It is possible that the Sicels and the Sicani of the Iron Age had consisted of an Illyrian population who (as with the Messapians) had imposed themselves on a native, Pre-Indo-European (“Mediterranean”) population.

Qyteti i Aricisë ndodhej rreth tre milje larg, në rrëzë të Albanus Mons, Malit Alban dhe i ndarë nga një pjerrësi të liqenit, i cili shtrihej në një kodër të vogël, .

But the town of Aricia was situated about three miles off, at the foot of the Albanus Mons, the Alban Mount, and separated by a steep descent from the lake, which lies in a small crater-like hollow on the mountainside.

Është adresuar nga Horace si diva triforme (“perëndeshë tre formë”).

Horace, Carmine 3.22.1

An 18th-century depiction of Lake Nemi as painted by John Robert Cozens

Dy Shembuj të monedhës (RRC 486/1) që përshkruajnë kreun e Diana Nemorensis dhe statujën e saj të trefishtë të kultit

A 1684 depiction of Vitruvius (right) presenting De Architectura to Augustus

Qyteti Nemi

Shqipe Hoxha

Share Messenger

Më të lexuarat