Shqipe Hoxha: Aquileia/AKILEJA/AKYLIS: Vendbanim i lashtë Ilir (FOTO)

Share Messenger

Shqipe Hoxha- Aquileia ,AKILEJA, AKYLIS u themelua si një koloni nga romakët përgjatë lumit NATISO/NADIZA në jug te Alpeve të Julianit në veri të lagunas, e quajtur me sa duket nga fjala Celtice Aky/lis.

Kolonia shërbeu si një fortesë kufitare strategjike në këndin veri-lindje të Transpadane (në anën e largët të lumit PO) në Itali. The Celtic Encyclopaedia states that the Carni now cross the Alps from the Veneti territory in Noricum to the Veneti territory in Italy.Duke iu referuar Straboni [4.6] Carni banuan “vendin rreth Gjirit Adriatik dhe Aquileia” poashtu nga Pliny [3.22 (18)] dhe Ptolemeu [3.1] Aquileia, Julium Carnicum moderne Zuglio dhe Forumi Julii moderne Cividale, bëjënë pjesë në “qytetet e Carni” si dhe “vendbanimet e Carni.”

Although some associate them with the Venetic peoples, a group closely related to but probably distinct from the Celts.Wilkes, J. J. The Illyrians, 1992, ISBN 0-631-19807-5, page 183, “… We may begin with the Venetic peoples, Veneti, Carni, Histri and Liburni, whose language set them apart from the rest of the Illyrians. …”

 

Hey are likely eponymous of the regions of Carnia, Carniola and CarinthiaSir William Smith (ed.), Dictionary of Greek and Roman geography, Volume 1, p. 522.

Pliny mentions two other towns, Ocra and Segeste, as belonging to the Carni, but these no longer existed even in his time.

(Information co-authored by Edward Dawson, and additional information from The La Tene Celtic Belgae Tribes in England: Y-.

Carnët adhuronin hyjnin e Diellit Belenus e vulosur nga mbishkrimet më të shumta që gjenden rreth Aquileia.

Belenus (also Belenos, Belinus, Bel, Beli Mawr) is a Sun God from Celtic Mythology and, in the third century, the patron deity of the roman city of Aquileia. Called the “Fair Shining One,” (or The Shining God)

Natisone (Latin: Natiso; Friulian: Nadison; sllovene: Nadiža) është një lumë në Slloveni dhe Itali .

Natisone është formuar mbi nivelin e detit në anen kufitare Friuli dhe Sllovenisë nga bashkimi i dy rrymave The Rio Bianco (sllovene: Beli Potok) dhe Rio Nero (sllovene: Crni Potok.)

Brečko Grubar,, Valentina; Kovačič, Gregor “Pokrajinskoekološka oznaka jadranskega povodja v Sloveniji s poudarkom na kakovosti vodnih virov” [Landscape Ecological Characterization of the Adriatic Sea Basin in Slovenia with an Emphasis on Water Resource Quality]. Annales. Series historia et sociologia (in Slovenian). 20 (1): 153–168.

The ancient inland port of Aquileia

The Basilica of Aquileia.

Roman Emperor Flavius Victor on this as struck in Aquileia mint
The Natisone at Cividale del Friuli.

Shqipe Hoxha

Share Messenger

Më të lexuarat