PLEURON / Pleuronius/ Pleuronia ishte një qytet i lashtë në Aetolia !

Share Messenger

 

PLEURON Steph. B. sub voce Pleuronius), the name of two cities in Aetolia, the territory of which was called Pleuronia. ( Strab. x. p.465; Auson. Epitaph. 10.)

Pleuron u themelua nga Kuretet, Ose Thoa, biri i Eneas, qe udhëhoqi Aetolianet atje.

Pleuron was founded by the Kouretes; or Thoas, son of Aeneas, guided the Aitolians there.

Strabo 10.4

Aetolian Thestius, vëllai i Oeneusit. Thestius u përfaqësua gjithashtu si pasardhës i Pleuron; Dhe kështu Pleuron kishte një hero ose një kishëz në Sparta, si paraardhës i Ledas, bija e Thesit.

Aetolian Thestius, the brother of Oeneus. Thestius was also represented as a descendant of Pleuron; and hence Pleuron had an heroum or a chapel at Sparta, as being the ancestor of Leda, the daughter of Thestius.

Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood. William Smith, LLD. London. Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street. 1854.

The name Korybantes is of uncertain etymology. Edzard Johan Furnée and R. S. P. Beekes have suggested a Pre-Greek origin

Të tjerat i referohen emrit për * κορυβή (korybé), versioni maqedonisht i κορυφή (koryphé) “kurorë, majë, majë malore”, duke shpjeguar lidhjen e tyre me male, veçanërisht Olimpin.

A. B. Cook (1914), Zeus: A Study in Ancient Religion, Vol. I, p. 107, Cambridge University Press

Strabo, në Geographia e tij, komenton mbi bukurinë e mëparshme të Calydon, i cili në kohën e tij është i shkretuar: “… Calydon dhe Pleuron, të cilat tani janë zvogëluar, edhe pse në kohët e hershme këto vendbanime ishin një stoli në Greqi”.

Sipas Strabonit emri i referohet dy vendbanimeve, më i madhi i cili ishte në këmbët e malit. Kurios mes lumit Acheloos dhe lumit Euenos , dhe u përmend nga Homeri. Rrënojat e këtij qyteti më të lashtë janë në veri të asaj më të re dhe përbëhen nga disa mbetje të mureve ciklopike.

Kur Demetri II i Maqedonisë shkatërroi Pleuronin, banorët themeluan një qytet të ri në lartësitë Arakinthos, e cila kishte mbrojtjen e Romës përpara marrjes së Korinthit.

Mbetjet ndodhen disa kilometra në veri të qytetit modern të Missolonghit dhe në perëndim të qytetit të lashtë të Calydon.

Muri i qytetit është drejtkëndësh me 7 porta dhe 31 kulla.

Akropoli zë pjesën e sipërme të vendit, një kishë bizantine u ndërtua në eshtrat e Tempullit të Athenës.

Zona të tjera të njohura në qytet përfshijnë vendndodhjen e agorës kurse Necropoli shtrihet në jug të qytetit.

Quotation in The Metamorphoses of Ovid, Diomedes, prey to the hostility of Aphrodite after his impious conduct in the sack of Troy , is forced to go into exile in Apulia with his men. These are discouraged and one of them, Acmon, dares to brave the goddess:

Diomedes and his men condemn these words, but it is too late: the goddess changes Acmon and most of her family into a bird like a swan .

Pleuron (Plevrona) ancient theater. Mesologi lagoon on the background.

Pleuron, eastern gate, looking east-northeast from inside the gate.

Engraving by Antonio Tempesta for book XIV of the Metamorphoses of Ovid, 17th century. /FishMedia/

Shqipe Hoxha

Share Messenger

Më të lexuarat