PEDASA qyteti i lashtë dhe Lelegët pellasgo-Ilire !

Share Messenger

PEDASA qyteti i lashtë dhe Lelegët pellasgo-Ilire !Në Iliadën e Homerit, Lelegët janë aleatë të Trojanëve 10.42
In Homer’s Iliad, the Leleges are allies of the Trojans (10.42H. Kiepert. “Über den Volksstamm der Leleges”, (në Monatsberichte Berliner Akademie, 1861, fq 114) pohoi se Lelegët ishin një popull aborigjen dhe i lidhnin me ilirët.
H. Kiepert. “Über den Volksstamm der Leleges”, (in Monatsberichte Berliner Akademie, 1861, p. 114) asserted that the Leleges were an aboriginal people and linked them to Illyrians.

Lelegët kanë një mbret, Altes, dhe një qytet Pedasa i cili u shkarkua nga Akili. Emri topografik “Pedasa” ndodh në disa vende të lashta: pranë Cyzicus, në Troadë në Lumin Satniois, në Caria, si dhe në Messenia, sipas Encyclopædia Britannica 1911. Gargara në Troadë u numërua si Lelegian. Alkausi (shekulli i 7-të apo i 6-të pes) e quan Antandrus në Troadë “Lelegian”, por më vonë Herodoti zëvendëson epitetin “Pelasgian”.

Gjatë gërmimeve të fundit, në qytetin e lashtë të Pedasa në Konacık, u gjetën rrënojat e tempullit të Athenës. Tempulli i përket qytetërimit të Lelegëve që ekzistonte në këtë zonë rreth shekullit VI para Krishtit.

During the recent excavations, in the ancient city of Pedasa in Konacık, the ruins of the temple of Athena was found. The temple belongs to the Leleges civilization that existed in this area around 6th century BC
The archaeological study is lead by Prof. Adnan Diler.

Autore: Shqipe Hoxha

Share Messenger

Më të lexuarat