Ministri Rikalo hapi Konferencën Ndërkombëtare mbi zbatimin e teknologjisë informative në sektorin pyjor

Share Messenger

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Nenad Rikalo ka marrë pjesë sot në Konferencën Ndërkombëtare mbi zbatimin e Teknologjive të Informacionit  dhe  Komunikimit në sektorin e pylltarisë, që është organizuar nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO).

Gjatë fjalimit të tij, ministri Rikalo theksoi se aplikimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit në pylltari është shumë i rëndësishëm. “Aplikimi i kësaj teknologjie do të përmirësonte nivelin operacional, efikasitetin dhe efektivitetin në menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve e bashkë me këto do të bënte harmonizimin e sektorit pyjor me iniciativa globale”, ka thënë ministri Rikalo.

Ai po ashtu ka treguar se TIK-u ne sektorin pyjor është duke u zbatuar në hartimin dhe monitorimin e burimeve pyjore dhe kërcënimeve mjedisore e po ashtu edhe në ngritjen e vetëdijes për zbatimin e praktikave të qëndrueshme pyjore. “Në zbatimin e këtyre teknologjive duhet të përfshihen edhe politikat e përshtatshme dhe ligjet për mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve pyjore”, tha ministri Rikalo.

Me këtë rast, ai ka theksuar se edhe në një studim të Bankës Botërore është paraqitur nevoja e aplikimit të TIK-ut në të gjitha aspektet e menaxhimit të pyjeve.”Rezultatet e këtij studimi kanë treguar se ka nevojë për një kornizë të mirë politike, identifikimin adekuat të nevojave teknologjike, hartimin e aplikacioneve të përshtatshme, identifikimin e çështjeve të sigurimi të të dhënave dhe sigurimin e blerjeve nga ata që menaxhohen nga burimet pyjore”, tha ai.

Nga kjo konferencë, ministri Rikalo u shpreh se pret rezultatet për krijimin e një  rrjeti rajonal të praktikantëve të teknologjive të informacionit dhe komunikimit në pylltari, si dhe platform që do të krijonte mundësinë e mbledhjes së informatave dhe ekspertëve të pylltarisë, të cilët do të punojnë së bashku për zbatimin e TIK me qëllim të menaxhimit të qëndrueshëm të sektorit pyjor.

 Ministri Rikalo falënderoi ambasadorin e Finlandës për mbështetjen që ofron në zhvillimit e sektorit pyjor në vend.  

Share Messenger

Më të lexuarat