Makedhonia ILIRE/Dardane

Share Messenger

Shkruan Shqipe Hoxha.

Aenea/Enea/Aineia qytet i lashtë i themeluar nga Eneu !

Eenea (/ əˈniːə /; Greqia e lashtë: Αἴνεια, Aineia) ishte një qytet i lashtë ,,Grek,, në Chalcidice-veriperëndimore, për të cilin thuhej se ishte themeluar nga Enea, dhe ndodhej, sipas Livy, përballë Pydna, dhe 15 milje nga Selaniku.

Duket se ndodhet te Megalo Embolo, e cila formon cepin veriperëndimor të gadishullit të Chalcidice, dhe që, duke qenë rreth 10 milje gjeografike në distancë të drejtpërdrejtë nga Selaniku, mund të jetë identifikuar me nxitësin Aeneium të Pseudo-Scymnus.

Prandaj, Aineia duhet të jetë më larg në veri se Pydna. U kolonizua nga Korintasit.

U përmend nga Herodoti dhe vazhdoi të ishte një vend me rëndësi deri në kohën e luftërave romake në Greqi, megjithëse na u tha se një pjesë e madhe e popullsisë së saj u hoq në Selanik kur ky qytet i fundit u themelua nga Kasander.

Qyteti minoi monedha në antikitet, disa prej të cilave mbijetojnë edhe sot.

Vendi i Enea ndodhet pranë Nea Michaniona moderne.

Scymnus Ch. 627.

Herodotus vii. 123; Strabo p. 330; Dionys. i. 49; Lycophron 1236 and Schol.; Virgil Aeneid iii. 16; Stephanus of Byzantium s. v.; Livy xl. 4, xliv. 10, 32; William Martin Leake, Northern Greece, vol. iii. p. 451.)

Richard Talbert, ed. (2000). Barrington Atlas of the Greek and Roman World. Princeton University Press. p. 50, and directory notes accompanying.

Lund University. Digital Atlas of the Roman Empire.

This article incorporates text from a publication now in the public domain: Smith, William, ed. (1854–1857). “Aeneia”. Dictionary of Greek and Roman Geography. London: John Murray.

Aenea (/əˈniːə/; Ancient Greek: Αἴνεια, Aineia) was an ancient Greek city in northwesternmost Chalcidice, said to have been founded by Aeneas, and was situated, according to Livy, opposite Pydna, and 15 miles from Thessalonica. It appears to have stood on the promontory of Megalo Embolo, which forms the northwest corner of the peninsula of Chalcidice, and which, being about 10 geographical miles in direct distance from Thessalonica, may be identified with the promontory Aeneium of Pseudo-Scymnus. Aeneia must therefore have been further north than Pydna. It was colonised by the Corinthians.[1] It is mentioned by Herodotus, and continued to be a place of importance down to the time of the Roman wars in Greece, although we are told that a great part of its population was removed to Thessalonica, when the latter city was founded by Cassander.[2] The city minted coins in antiquity, some of which survive today.

The site of Aenea is located near modern Nea Michaniona.[3

Aeneas carrying his Father from Troy. Illustration for Chatterbox (1882).Artist English School (19th Century)

Alexander The Great Ancient Greek Ae 15. 5 Macedonian Shield Crested Helmet 4. 02g

Coinage of Aeneia, with portrait of Aeneas.Circa 510-480 BC.

Aeneas Carrying His Father | New England Art Exchange

The Macedonian Sun

The Macedonian Sun

Agios Athanasios, Ancient Macedonian Tomb – III | The Pedime

The macedonian shield found in Bonce, Pelagonia, R. of Macedonia – reconstructed.

Share Messenger

Më të lexuarat