Georgiev e fut gjuhën shqipe në relacion të ngushtë me thrakishten.

Share Messenger

Georgiev e fut gjuhën shqipe në relacion të ngushtë me thrakishten.
Çabej besonte se thrakishtja dhe ilirishtja ishin të ngjashme në strukturë dhe leksik.
Arshi Pipa thotë se në Toskëri kishte më shumë komponente thrakase, ndërsa Gegëria ishte kryesisht ilire.

Herodoti dhe historianë tjerë të lashtë, tregonin se Ilirët dhe Thrakët pa dallim, bënin tatuazhe në trup, flijonin njerëz për nder të perëndive, gruaja luante rol në shoqërinë fisnore patriarkale, për ndryshim nga helenët ku gruaja shihej si rob.
Sveshtari – Thracian Tomb ./FishMedia/

Shqipe Hoxha

Share Messenger

Më të lexuarat