Frygët pellasgo-ilire !

Share Messenger

Psammetichus faraoni egjiptian pranoi se Frygët /Phrygianët ishin një komb më i vjetër se egjiptianët,
Frygët LOGOI (si dhe veprat në shkrimet e shenjta në Babiloni dhe Meroë) me tregimet e Pliny plakut, dhe Klementi i Aleksandrisë, që Demokrit i bazonte veprat e tij në shkrimet e të urtëve të ndryshme të Lindjes së Mesme, mes tyre “Dardani Nga Feniki. “27.

Phrygian logoi (as well as the works on the sacred writingsin Babylon and Meroë) with the stories in the elder Pliny andClement of Alexandria that Democritus based his works on thewritings of various Near Eastern sages, among them “Dardanusfrom Phoenicia.”27.

Linus in “Pelasgian” letters, and “the poem called Phrygian” by Thymoites,the son of Thymoites, the son of Laomedon of Troy.

Thymoites përmendet në Iliadën 3.146 mes pleqëve që shoqërojnë Priamin dhe sipas Diktys (4.22) ai ishte vëllai i Priamit.

Sipas Herodotit, faraoni egjiptian Psammetichus II kishte dy fëmijë të ngritur në izolim për të gjetur gjuhën origjinale. Fëmijët u raportuan të kenë shqiptuar bekos që është Phrygiane për “bukë”, kështu Psammetichus pranoi se Frygët /Phrygianët ishin një komb më i vjetër se egjiptianët.
According to Herodotus, Herodotus), the Egyptian pharaoh Psammetichus II had two children raised in isolation in order to find the original language. The children were reported to have uttered bekos which is Phrygian for “bread”, so Psammetichus admitted that the Phrygians were a nation older than the Egyptians.

 


Bes është një zot egjiptian, një mbrojtës i familjes, i nënave dhe i fëmijëve.
Statuja e zyrtarit Bes është gjetur në Muzeun e Calouste Gulbenkian në Lisbonë. Lartësia e skulpturës është 32,2 cm, gjerësia është 20,9 cm.

Mbishkrimi në bazë të kësaj statuje është “Count and Prince, Companion of His Majesty” “Count dhe Prince, shoqërues i Madhërisë së Tij”. Bes është ulur në një pozitë që është përdorur shpesh në Mbretërinë e Vjetër (2649-2150 para Krishtit), më vonë në fillim të Mbretërisë së Re (1550-1070 pes) dhe përsëri nga zyrtarët, duke përfshirë edhe këtë oborrtar, i cili Shërbeu Psammetichus I (Wahibre) (664-610 para Krishtit).

Psamtik II (also spelled Psammetichus or Psammeticus) the Egyptian pharaoh..

Statue of Bes, an Egyptian official (Gulbenkian Museum, photo by Szilas).jpg

Egyptian Art Egypt, Late period, 26th dynasty, (660-610 BC)

Compact limestone 158

APAMEIA PHRYGIA 88BC Silver Cistophoric Tetradrachm Cista Greek Coin NGC i60119./FishMedia/

Shqipe Hoxha

Share Messenger

Më të lexuarat