Fisi i vogël molos Genoaioi dhe lumi Genessus/ Shkumbin !

151 Shares Share Messenger

Shkruan Shqipe Hoxha. The Shkumbin (/ʃkuːmbiːn/; Albanian pronunciation: [ʃkumbin]; Latin: Genessus), also commonly Shkembi, is a river in Southern and Southeastern Europe.

Shkumbin (/ ʃkuːmbiːn /; shqiptim shqip: [ʃkumbin]; latine: Genessus), gjithashtu zakonisht Shkembi, është një lumë në Evropën jugore dhe juglindore.

Robert Elsie. p. 459.

Genoaioi (Γενοαῖοι). According to S. of Byzantium, based on Rhianos,this was was a small Molossian tribe, named after prince Genoas. S. of Byzantium in this case seem to be not a good witness; the tribe name is more likely to be related to the PIE *ĝenu- ‘knee’, which expresses the hilly natura of the region where the tribe lived. The same root is found in the name of a place, Genusia, in Messapia and in the name of the Illyrian river name Genusus (now Shkumbin in central Albania).

Genoaioi (Γενοαῖοι). Sipas S. Bizantit, bazuar në Rhianos, ishte një fis i vogël molos, i quajtur sipas princit Genoas. Sipas S. i Bizantit emri i fisit ka më shumë gjasa të jetë i lidhur me PIE * ĝenu- ‘gju’, që shpreh natyrën kodrinore të rajonit ku fisi ka jetuar. Genusia në Messapia dhe lumi ilirian Genusus (tani Shkumbin në Shqipërinë qendrore).

Muzeu Arkeologjik Provincial i Brindisit Francesco Ribezzo i është dedikuar një arkeologu, gjuhëtar dhe dijetar të shkëlqyeshëm të kulturës mesapike, fillimisht nga pjesa jugore e Puglias.

Shkumbin Gorge between Librazhd and Elbasan
Country Albania

Shqipe Hoxha

Share Messenger

Më të lexuarat